Lid Forlag

Lid Forlag er eit lite Norsk forlag som har utgitt boka "I fotspora til kunstmålaren Jacob Gløersen". Dette er ei praktfull gavebok på 224 sider, full av bilder, tegningar, korrespondanse, og historier fra bygdane rundt på Østlandet der Gløersen budde og måla i kortare eller lengre tid.

Kontakt Lid Forlag dersom du veit om bilder måla av Jacob Gløersen, eller har anna informasjon om kunstnaren og livet hans.